Aktualności

Harmonogram zebrań z rodzicami

Email Drukuj PDF

Harmonogram zebrań z rodzicami w dniach 12 - 19 grudnia 2017 roku (kliknij tutaj) >>


Weronika Małyska stypendystką „Lubelskiej kuźni talentów 2016-2019"

Email Drukuj PDF

W dniu 11 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016 – 2019” realizowanych przez Województwo Lubelskie. Stypendia zostały przyznane za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017. W tym roku szkolnym wyróżnienie to otrzymała uczennica klasy czwartej Technikum Zawodowego Weronika Małyska kształcąca się w zawodzie technik ekonomista. Stypendystce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Magdalena Kukla-Krzyżanowska


Uczennice RCEZ w V Edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości

Email Drukuj PDF

W dniu 8 grudnia 2017r. uczennice czwartej klasy technikum ekonomicznego  - Oliwia Bocian, Justyna Flisiak i Paulina Kozieł wzięły udział w V Edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości Dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych Polskich Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Konkurs był objęty patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

W Konkursie wzięło udział około 60 uczniów z 12 szkół ekonomicznych z Lublina i innych miast województwa lubelskiego.  Wiceprezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych Polskich oraz Prodziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie Pani dr Małgorzata Kamieniecka była pełna uznania dla umiejętności reprezentowanych przez uczestników Konkursu oraz zachęcała do dalszego kształcenia w tej trudnej dziedzinie. Dyrektor Szkoły Pani mgr Elżbieta Sękowska zwróciła się do uczestników, jako przyszłych księgowych instytucji, przedsiębiorstw, pracowników biur rachunkowych, czy biegłych rewidentów i podkreśliła, jak ważna jest posiadana przez nich wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości. Na zakończenie rozdano dyplomy i nagrody wszystkim uczestnikom Konkursu oraz dyplomy szkołom biorącym w nim udział. W tym roku naszym uczennicom nie udało się powtórzyć wyników z lat ubiegłych, gdzie w III Edycji i IV Edycji Konkursu nasze uczennice Agnieszka Iwanek i Joanna Pszczoła  z czwartych klas ekonomicznych zostały laureatkami.

 


Więcej…

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Email Drukuj PDF

Dnia 8 grudnia 2017 roku nasi uczniowie wzięli udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubartowie.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym, pogłębienie wiedzy o lokalnym życiu społecznym oraz popularyzacja Powiatu Lubartowskiego. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę wykazali się dużą wiedzą, rozwiązując test składający się z 50 pytań dotyczących  zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie terytorialnym. Zostali wyróżnieni i otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubartowie. Nagrody wręczyli Starosta Lubartowski Fryderyk Puła i Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu Krzysztof Krupa.

Serdecznie gratulujemy!

Magdalena Guz

Galeria>>


Finał V Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS

Email Drukuj PDF

Dnia  1 grudnia 2017 r. odbył się „V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS”. W finale zostały wyróżnione uczennice naszej szkoły Alicja Komuń kl. 2 TEk i Weronika Zawiałowa kl. 2 TH. Konkurs organizowany jest przez Bursę Szkolną w Lubartowie przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie. Celem konkursu jest propagowanie i popularyzowanie wśród młodych ludzi wiedzy na temat HIV /AIDS i zasad zapobiegania  szerzeniu się zakażeń wirusem HIV.

Organizatorzy

Galeria>>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do udziału

w Regionalnym Konkursie Informatycznym

„Dzień Bezpiecznego Komputera”

 

Wszyscy uczniowie klas 1–4 Technikum Zawodowego,

którzy chcą wziąć udział w Konkursie

proszeni są o zgłoszenie się do Centrum Multimedialnego (s. 25)

do dn. 13.12.2017r. (środa).

Etap szkolny Konkursu odbędzie się w dniu 15.12.2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali 24.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu Safer Internet Day
przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie przy współpracy

z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.
W ramach etapu szkolnego uczniowie będą rozwiązywać test wyboru złożony z 20 pytań.


Zajęcia z doradztwa zawodowego

Email Drukuj PDF

W dniach 28 i 30 listopada 2017 r. uczniowie z klas kończących, uczestniczyli w zajęciach pt. "Wprowadzenie do zagadnień rynku pracy, Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej", które odbyły się w ramach realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego Dynamiczne zmiany na rynku pracy powodują, że wiele osób ma problem z podjęciem właściwej decyzji odnośnie wyboru ścieżki zawodowej. Są jednak osoby, które bezpłatnie dzielą się bogatą wiedzą i pomagają znaleźć pracę. Takimi osobami są nauczyciele - doradcy zawodowi w naszej szkole oraz doradcy zawodowi z Ochotniczego Hufca Pracy – Młodzieżowego Centrum Kariery w Lublinie, których kolejny rok gościliśmy w naszej szkole. Podczas zajęć z młodzieżą prowadzący wymienili źródła pozyskiwania informacji o miejscach pracy, poinformowali uczniów, w jaki sposób można poszukiwać pracę na lokalnym rynku oraz omówili zawody przyszłości. Zapoznano uczniów z zadaniami pracy doradcy zawodowego, który wykonuje szereg działań polegających przede wszystkim na bezpośredniej pracy z klientem. Poza określeniem potencjału zawodowego, zainteresowań, zdolności ustala i pokonuje bariery utrudniające znalezienie pracy, określa najskuteczniejsze metody poszukiwania zatrudnienia. Prowadzi też działania szkoleniowe, związane z przygotowaniem do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, uczy jak aktywnie poszukiwać pracę, przygotowuje dokumenty aplikacyjne. Dodatkowo pomaga przy planowaniu kolejnych etapów rozwoju kariery zawodowej oraz przy przekwalifikowaniu. Doradca zawodowy udziela także wsparcia osobom, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą. W związku z tym informuje o dostępnych źródłach finansowania, szkoleniach dla przyszłych przedsiębiorców oraz np. pomocy prawnej. Dodatkowo, dzięki różnego rodzaju testom i rozmowom, informuje o predyspozycjach (lub ich braku) do prowadzenia własnej firmy.


Więcej…

Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pt. „Grzyby-skarby natury”

Email Drukuj PDF

W dniu 29 listopada  2017r. odbyła się konferencja podsumowująca „grzybobranie” w województwie lubelskim. Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Lublinie, Ligi Ochrony Przyrody z Okręgu w Lublinie a także Lubelskiej Szkoły Fotografii zaprezentowali zebranym prezentacje edukacyjno-informacyjne na temat znajomości grzybów, profilaktyki zatruć grzybami i pracy leśnika. Podczas konferencji rozstrzygnięty także został konkurs fotograficzny „Grzyby, skarby natury” adresowany do młodzieży szkół średnich pod honorowym patronatem wojewody lubelskiego. Celem konkursu było kształtowanie szacunku dla bogactwa przyrody, kształtowanie poczucia wrażliwości, umiejętności obserwacji i fotografowania natury.

Spośród prawie 100 nadesłanych prac wyróżnienie otrzymała nasza uczennica z klasy 4TH Katarzyna Tkaczyk (opiekun  pani Anna Miduch). Kasia Przygotowała pracę fotograficzną pt:„Jesień pod czerwonym kapeluszem” (zdjęcie obok). Gratulujemy Kasi sukcesu i życzymy kolejnych sukcesów oraz rozwoju zainteresowań i pasji.

Elżbieta Rola

Galeria>>


XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej

Email Drukuj PDF

Dnia 29 listopada 2017 roku  odbył się w naszej szkole I etap XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka”. Adresatami olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Olimpiada ta organizowana jest w RCEZ siódmy raz. W tegorocznym etapie szkolnym wzięło udział 18 uczniów z następujących klas technikum: 1TEK, 1TE,  2TEK, 3TB i 3TEK.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test wyboru połączony z pytaniami otwartymi przez 45 minut. Mogli oni z niego uzyskać maksymalnie 41 punkty, zdobycie największej liczby punktów gwarantowało uczestnikom zakwalifikowanie się do etapu diecezjalnego.

Zwycięzcami szkolnego etapu XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej zostały: uczennice klasy 3 TEK: Błażejczyk Klaudia i Grzechnik Monika – zdobyły one najwyższą liczbę punktów wśród uczestników, co uprawnia je do udziału w kolejnym etapie olimpiady.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów na etapie diecezjalnym, który odbędzie się już w 2018 roku w Lublinie.

Anna Pankowska – Słomka

Galeria>>


XIV Edycja Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” – RCEZ po raz kolejny zajęło I miejsce

Email Drukuj PDF

W XIV Edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie„ - etap rejonowy,  udział wzięły 4 szkoły ponadgimnazjalne. II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie, Zespół Szkół nr 2  im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim. W akcji uczestniczyło 314 uczniów, razem oddali oni ponad 140 litrów krwi

Po raz kolejny zwyciężyli Honorowi Dawcy Krwi z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie pod opieką koordynatora SK PCK Jacka Bednarskiego oddając łącznie prawie 52 litry krwi. Wyniki ogłoszono podczas uroczystej Gali z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowanej przez Zarząd Rejonowy  PCK w Lubartowie oraz Miasto Lubartów, która odbyła się w sobotę 18 listopada 2017 r. w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Zachęcamy wszystkich aby dzielili się częścią siebie z innymi bo naprawdę warto.

Jacek Bednarski

Galeria>>

 


Strona 1 z 84