Aktualności

Wycieczka przedmiotowa handlowców do IKEA w Lublinie

Email Drukuj PDF

Dnia 13 października uczniowie klasy 2TH (kształcący się w zawodzie technik handlowiec ) i 2HS (kształcący się w zawodzie sprzedawca) uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do sklepu z wyposażeniem wnętrz IKEA. Jest to jedna z największych placówek handlowych we wschodniej części kraju licząca ponad 33,5 tys. m2. W IKEA w Lublinie znajduje się blisko 10 tysięcy różnych produktów oraz około 70 aranżacji różnych pomieszczeń. Nasi uczniowie mieli możliwość to wszystko zobaczyć z bliska! Zapoznali się ze strefami rozmieszczania towarów, jakie zostały wyodrębnione w sklepie. Zaobserwowali sposób rozplanowania przestrzeni sali sprzedażowej oraz rozpoznawali poznane wcześniej zasady ekspozycji towarów. Wizyta w IKEI z pewnością pomogła uczniom lepiej zrozumieć wiedzę teoretyczną przekazywaną w szkole – była to lekcja w praktyce. W celu rozładowania emocji i wrażeń po zwiedzaniu aranżacji sklepowych uczniowie udali się do pobliskiej kręgielni. Wszystkim uczestnikom wycieczki miło upłynął czas spędzony na rywalizacji podczas gry w kręgle i na zacieśnianiu więzi koleżeńskich. Opiekunami wycieczki były: M. Foltyn, M. Nowak, B. Smerdel.

Galeria>>


Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania klas pierwszych

Email Drukuj PDF

Dnia 13 października 2017r. cała społeczność naszej szkoły wzięła udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowaniu klas pierwszych. Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy II TB Anna Dawidziuk i Kacper Kanak, którzy w imieniu społeczności uczniowskiej podziękowali nauczycielom za ich zaangażowanie, wiedzę, umiejętności oraz wytrwałość i szlachetność. Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor Hanna Borzęcka. W swoim przemówieniu nawiązała do Dnia Edukacji Narodowej podkreślając, że święto to nie odnosi się tylko do nauczycieli, ale do wszystkich osób związanych z edukacją. Następnie skierowała kilka słów do uczniów klas pierwszych. Przypomniała, że wstępują oni w szeregi nowej społeczności szkolnej a dzięki ślubowaniu nabywają nie tylko nowe prawa, ale również obowiązki. Pani dyrektor życzyła uczniom, aby rozwijali swoje talenty oraz wzbogacali swoja wiedzę i doświadczenie, wyraziła również swoją radość z powodu wyboru szkoły przez pierwszoklasistów. Ciepłe słowa wraz cennymi radami padły również z ust przedstawiciela władz Powiatu Lubartowskiego pana Krzysztofa Krupy. Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu w imieniu Starosty Lubartowskiego Fryderyka Puły odczytał list, w którym pokreślił, że uczniowie naszej szkoły maja wspaniałe warunki do nauki i rozwoju swoich zainteresowań.

Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. Włączyło ono tych uczniów w społeczność szkolną RCEZ. Reprezentanci ośmiu klas pierwszych Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 otrzymali z rąk pani Dyrektor Certyfikaty ucznia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej.

Po części oficjalnej grupa artystów z klas pierwszych i drugich (pod opieką pani Joanny Lipskiej i pani Agnieszki Sachar) zaprezentowała krótką, humorystyczną część artystyczną. Była to forma podziękowania nauczycielom za ich trud i wysiłek włożony w edukację i wychowanie uczniów. W części artystycznej wystąpili Sebastian Guz 1TE, Adrian Sadura 1TE, Kamil Winiarczyk 1TE, Filip Nowakowski 1TM, Łukasz Wójcik 1TM, Michał Bandura 1TM, Mateusz Boguszewski 1TM, Piotr Korsacki 1TM, Jakub Pydyś 1TM, Oskar Wasil 1TEk, Magdalena Podleśna 2TEk, Alicja Komuń 2TEk, Kacper Sienkiewicz 1w, Jakub Karusik 1TM, Jakub Włodek 1TM.

Organizatorzy

Galeria>>


V Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – etap powiatowy

Email Drukuj PDF

10 października br. w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbył się Etap Powiatowy „V Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym” dla  uczniów szkół ponadgimnazjalnych  z  powiatu  lubartowskiego. Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy oraz wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród młodzieży, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu natury zaburzeń i zwalczaniu stereotypów, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Olimpiada składa się z trzech etapów.  W etapie powiatowym udział wzięło piętnastu uczniów interesujących się psychologią. Przygotowanie się do tego etapu wymagało od nich systematycznej pracy i nie lada wysiłku, gdyż musieli się zmierzyć się z trudnym i obszernym materiałem dotyczącym zdrowia psychicznego. Naszą szkołę reprezentowały następujące osoby: Katarzyna Dudek 1TEk, Alicja Komuń klasa 2TEk i Klaudia Błażejczyk z klasy 3TEk.

Członek Zarządu Radosław Guz w swoim wystąpieniu odniósł się do tematyki z zakresu zdrowia psychicznego, wręczył wszystkim uczestnikom drobne upominki symbolizujące powiat lubartowski oraz podziękował za udział w olimpiadzie zarówno uczniom, jak i ich opiekunom.

Za włożoną pracę i udział  w olimpiadzie  dziękuję

Elżbieta Rola


SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Email Drukuj PDF

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Śladami niemieckich i austriackich żołnierzy

na terenie Powiatu Lubartowskiego”

 

Serdecznie zapraszamy uczniów techników,

którzy uczą się języka niemieckiego do udziału w konkursie,

którego tematem są niemieckie i austriackie cmentarze,

mogiły, tablice, pomniki uwiecznione na fotografiach

i znajdujące się terenie Powiatu Lubartowskiego.


Konkurs trwa od 18 września do 10 listopada 2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem!

REGULAMIN KONKURSU >>

Organizatorzy

Elżbieta Karasińska
Dorota Bułgajewska-Muzyka


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Harmonogram zajęć w październiku w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma zaoczna) >>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Drodzy Uczniowie oraz Wychowawcy klas pierwszych!

Przygotowaliśmy specjalnie dla Was konkurs

„Wiedzy o szkole”.

Zachęcamy Was do zapoznania się

z podstawowymi informacjami o naszej szkole,

Waszymi podstawowymi prawami i obowiązkami

oraz  wspólnego sięgnięcia z Wychowawcą

do pięknej historii naszej szkoły.

Regulamin konkursu>>


Nasi uczniowie pomagają, wspólnie oddali krew

Email Drukuj PDF

W dniu 21 września 2017 roku w ramach XV Edycji Turnieju w Honorowym Krwiodawstwie „ Młoda Krew Ratuje Życie” odbyła się kolejna zorganizowana przez naszą młodzież z SK PCK, akcja oddania krwi. Krew oddawaliśmy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Lubartowie, gdzie pani Agnieszka Piliszko przedstawiła potrzeby i zasady poboru krwi oraz rejestracji ochotników w bazie dawców szpiku. To ważny moment na progu nowego roku szkolnego, ponieważ po wakacjach w banku krwi występuje deficyt tego ratującego życie daru. W akcji wzięło udział 19 uczniów oraz 1 nauczyciel , którzy oddali razem ponad 7 litrów krwi. W tym gronie znalazło się 7 osób, które oddały krew po raz pierwszy. Kilku uczniów zgłosiło się do bazy dawców szpiku za co należą się im ogromne podziękowania. Już dziś zapraszamy na kolejne wspólne „ krwi pobranie”.

Jacek Bednarski

Galeria>>


V Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Email Drukuj PDF

Wzorem lat ubiegłych V Regionalną Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu  Psychicznym przeprowadziliśmy w naszej szkole w dniu 22.09.2017r. Głównym organizatorem w tym roku jest Powiat Rycki. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: lubartowskiego, radzyńskiego, parczewskiego, bialskiego, włodawskiego i ryckiego. Jej głównym celem jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu zaburzeń i zwalczaniu stereotypów w tym zakresie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Organizacja Olimpiady składa się z trzech etapów. Dwadzieścia jeden uczniów to, ci którzy interesują się psychologią i dziś zmierzyli się z trudnym i obszernym materiałem dotyczącym zdrowia psychicznego, co wymagało systematycznej pracy i nie lada wysiłku. Do etapu powiatowego, który odbędzie się 10 października 2017r. zakwalifikowały się następujące osoby:  Katarzyna Dudek 1TEk, Alicja Komuń klasa 2TEk i Klaudia Błażejczyk z klasy 3TEk. Wszystkim uczestnikom olimpiady gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Elżbieta Rola


Pierwszoklasiści już zintegrowani – wyjazd integracyjny klas pierwszych do Firleja

Email Drukuj PDF

Dnia 20 września 2017r., tradycyjnie, jak co roku, uczniowie klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia spotkali się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marta” położonego nad jeziorem Firlej. Wyjazd miał na celu przede wszystkim wzajemne bliższe poznanie się, zintegrowanie zespołów klasowych, a wszystko to w ciekawej atmosferze zabawy.

Wszyscy uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w różnych zabawach i grach integracyjnych przygotowanych przez psychologów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubartowie. Podczas nich mieli szanse poznać się bliżej, dowiedzieć się o swoich zainteresowaniach i pasjach. Była to także okazja do tego, aby w innej atmosferze niż sala lekcyjna, poznać nowych wychowawców i nauczycieli.

Uczniowie także chętnie uczestniczyli w grach i zabawach sportowych, co również pozwoliło im bliżej się poznać i zintegrować. Zauważyć przy tym można było ich wielkie zaangażowanie i radość ze wspólnej zabawy. Chętni, wraz z nauczycielami wychowania fizycznego, mogli także pomaszerować z kijkami Nordic Walking wokół jeziora.

Dopełnieniem spotkania było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Przy blasku ognia można było podzielić się z nowymi koleżankami i kolegami swoimi refleksjami, spostrzeżeniami ze spotkania.

Integracja, wzajemne poznawanie się jest bardzo ważnym elementem właściwego funkcjonowania w społeczności szkolnej. Stwarza możliwość przezwyciężenia swoich obaw czy lęków związanych z podjęciem nauki w nowej szkole. Zwiększa także poczucie przynależności do grupy, zwiększa motywację do podejmowania wspólnych działań. Taka forma współpracy społeczności szkolnej w obecności wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologów przynosi niezwykle ważne efekty wychowawcze, daje radość, rodzi nowe znajomości, łamie bariery i integruje, co odczuliśmy mocno w trakcie naszego spotkania. Motywuje do działania i formułuje wnioski do pracy na cały nowy rok szkolny.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miłą atmosferę i wspólną zabawę.

Organizatorzy

Galeria>>


RCEZ w Ogólnopolskiej Akcji "BOHATERON"

Email Drukuj PDF

Uczniowie i słuchacze z naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji mającej na celu uhonorowanie i upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego. Wydarzenie to zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski kształtujących tożsamość narodową.

Zadaniem uczestnika Akcji było napisanie pocztówki do Bohatera- Powstańca, który poświęcił swoją młodość a niejednokrotnie swoje życie walcząc o wolny kraj.

Partnerami Akcji są m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski, Minister Edukacji Narodowej, Minister Obrony Narodowej.

W Akcji wzięło udział 235 uczniów zarówno z klas technikum, jak i liceum oraz ze szkoły zawodowej. Uczniowie skierowali do bohaterskich Powstańców podziękowania w ciepłych słowach: "Dziękujemy wszystkim powstańcom, którzy walczyli za naszą wolność. Pamiętamy o Was!", "Dziękuję za odwagę i poświęcenie", "Dziękuję za to, że jako młody 17-letni człowiek mogę żyć w pięknym, wolnym kraju!", "Póki Polska istnieje będziemy pamiętać!".

Akcja pocztówkowa trwa od 1 sierpnia do 2 października 2017r. a po jej zakończeniu pocztówki zostaną przesłane Powstańcom, którzy zobowiązali się udzielić odpowiedzi na zawarte w nich pytania.

Szkolni Organizatorzy Akcji
Dorota Bułgajewska-Muzyka i Magdalena Guz


Strona 1 z 80