Spotkanie maturzystów z przedstawicielem SGSP

Email Drukuj PDF

W dniu 28.02.2020 r. w naszej szkole gościliśmy absolwenta technikum mechanicznego, Kamila Sykuta obecnego studenta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, która jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. Tegoroczni maturzyści mieli okazję zapoznać się z rekrutacją na Studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Starszy kolega przedstawił zasoby uczelni, zalety kształcenia służb mundurowych. Mamy nadzieję, że zainteresowana  młodzież skorzysta z propozycji wybranych kierunków kształcenia na tej uczelni.

Elżbieta Rola

Galeria>>


Paweł Sak wicemistrzem powiatu w szachach indywidualnych

Email Drukuj PDF

W dniu 28 lutego 2020 r. w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Lubartowskiego w Szachach. Do zawodów przystąpiły reprezentacje ze szkół podstawowych i szkół średnich. W licealiadzie rywalizowało dwunastu zawodników i cztery zawodniczki.

Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów: Małgorzata Romańczuk kl. 2TEk, Paweł Sak kl. 3TEk, Dawid Komor kl. 3TB i Jakub Broniek kl. 4TEk.

Mistrzostwa zostały rozegrane bez podziału na chłopców i dziewczęta.

Po zakończeniu zaciętej rywalizacji najlepszą lokatę uzyskał uczeń trzeciej klasy Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista – Paweł Sak, który zajął drugie miejsce zdobywając tytuł wicemistrzowski.

Uczestnikom turnieju reprezentującym naszą szkołę serdecznie dziękuję.

 

Grzegorz Gradziński

Galeria>>

W dniu 28 lutego 2020 r. w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Lubartowskiego w Szachach. Do zawodów przystąpiły reprezentacje ze szkół podstawowych i szkół średnich. W licealiadzie rywalizowało dwunastu zawodników i cztery zawodniczki.

Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów: Małgorzata Romańczuk kl. 2TEk, Paweł Sak kl. 3TEk, Dawid Komor kl. 3TB i Jakub Broniek kl. 4TEk.

Mistrzostwa zostały rozegrane bez podziału na chłopców i dziewczęta.

Po zakończeniu zaciętej rywalizacji najlepszą lokatę uzyskał uczeń trzeciej klasy Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista – Paweł Sak, który zajął drugie miejsce zdobywając tytuł wicemistrzowski.

Uczestnikom turnieju reprezentującym naszą szkołę serdecznie dziękuję.

Grzegorz Gradziński


Etap Szkolny IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”

Email Drukuj PDF

W dniu 25 lutego 2020 r. w naszej szkole  odbył się Etap Szkolny IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

Organizatorami Konkursu są Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze.  Do etapu szkolnego przystąpiło 5 uczennic z klas: 2TEk i 1THEkb. Do rozwiązania był test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań i obejmujący zagadnienia dotyczące wyborów.

Wypełnione testy zostały przekazane do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie.

Anna Krzych

Galeria>>


Wyniki Powiaowego Konkursu "Wyjątkowe jednostki - autorytety"

Email Drukuj PDF

Gala Finałowa Konkursu Powiatowego

"Wyjątkowe jednostki - autorytety" odbędzie się

w dniu 13 marca 2020 roku (piątek)

o godz. 11.00

w Sali Rycerskiej w Starostwie Powiatowym.


Wyniki Powiatowego Konkursu "Wyjątkowe jednostki - autorytety"
VI Edycja Autorytety młodego pokolenia >>


Spotkanie z panią dr Małgorzatą Kamieniecką Prodziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie

Email Drukuj PDF

W dniu 25 lutego 2020r. w naszej Szkole odbyło się spotkanie z pracownikiem UMCS w Lublinie dotyczące możliwości rozwoju i kształcenia w dziedzinach nauk ekonomicznych oraz oferty kształcenia na Uniwersytecie. Pani doktor Małgorzata Kamieniecka przedstawiła kierunki realizowane obecnie na Wydziale Ekonomicznym. W zakresie studiów I i II stopnia są to finanse i rachunkowość, audyt finansowy, ekonomia, logistyka i zarządzanie. Studenci mają też wiele możliwości rozwoju swoich zainteresowań w kołach naukowych, innych przedsięwzięciach oraz spędzania wolnego czasu na wspólnych wyjazdach. Pani doktor, pełniąca również funkcję Wiceprezesa Oddziału Okręgowego w Lublinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przygotowała materiały informacyjne dotyczące doskonalenia i aktualizacji wiedzy z rachunkowości niezbędnych w pracy na stanowiskach księgowych.

Spotkanie było skierowane do uczniów klas najwyższych, którzy niebawem po maturze będą podejmowali decyzje co do dalszego kształcenia, czy podjęcia pracy zawodowej. Jak również do uczniów młodszych klas, dla których stanowiło ono inspirację do przemyśleń, jak wykorzystać lata nauki w szkole, aby lepiej przygotować się do dalszego etapu życia i wejścia na rynek pracy.

Nasza Szkoła od niemal stu lat przygotowuje kadry zawodowe na potrzeby rynku pracy. W latach przedwojennych kształciła w zawodach takich jak murarz, kowal, krawiec, szewc, kupiec i sklepowy. Po wojnie potrzebne były zawody budowlane, mechaniczne, z zakresu zdobnictwa szkła, czy elektroniczne na potrzeby największego zakładu na tym terenie – Zakładów UNITRA w Lubartowie. Po roku 1989 zaszły kolejne zmiany na rynku pracy i uruchomione zostały specjalności handlowa i ekonomiczna. Corocznie opuszczają mury naszej Szkoły kolejne roczniki absolwentów w tych zawodach, a nasi uczniowie znajdują się w ścisłej czołówce najlepszych w województwie z rachunkowości.

Nasi absolwenci podejmują studia stacjonarne na kierunkach ekonomicznych, bądź rozpoczynają pracę zawodową i kontynuują naukę na studiach zaocznych. Wielu z nich można spotkać na terenie miasta i okolicy w różnych instytucjach, biurach rachunkowych, zakładach, bankach, urzędach, sklepach. Wielu z nich pracuje w różnych miastach w działach księgowości firm krajowych i zagranicznych.

Anna Krzych

Galeria>>


OKAWANGO – Magdalena Podleśna w etapie finałowym

Email Drukuj PDF

Magdalena Podleśna, uczennica czwartej klasy technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista, po raz drugi zakwalifikowała się do etapu finałowego II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej 2019/2020 - OKAWANGO.

Zadaniem konkursu jest popularyzowanie geologii jako nauki, jej kluczowego znaczenia dla gospodarki i człowieka oraz poszerzanie wiedzy o najbliższych, ciekawych, a mimo to, mało znanych zasobach Ziemi. Aby tego dokonać uczestnicy konkursu podejmowali się napisania pracy na wybrany przez siebie temat, który dotyczył m.in. okolicznych obiektów geologicznych lub wpływu warunków geologicznych na zagospodarowanie przestrzenne. Magda przygotowała autorski projekt pod tytułem ”Lodowe skarby Powiatu Lubartowskiego”. Opisała w nim ślady zlodowaceń plejstoceńskich i skutki ich występowania.

Prace konkursowe były sprawdzane przez wykwalifikowanych geologów. Aby awansować do drugiego etapu należało uzyskać minimum 50 pkt. Nasza uczennica uzyskała 90 pkt i obecnie z zaangażowaniem przygotowuje się do etapu finałowego. Odbędzie się on w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach pod Kielcami już 30 marca. Gratulujemy sukcesu Magdzie i życzymy powodzenia drugim etapie.

K. Malczewska


Programy profilaktyczne

Email Drukuj PDF

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wzięli udział w programie edukacyjnym: „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”. Program opierał się na założeniu, że przynoszącą rezultaty formą edukacji prozdrowotnej są praktyczne działania, dotyczące promowania zdrowego stylu życia. Jego głównym zadaniem jest zachęcanie młodzieży do brania odpowiedzialności za zdrowie swoje i osób z najbliższego otoczenia. Podejmuje też ważny temat, jakim jest występowanie w Polsce raka szyjki macicy i stanowi próbę rozwiązania tego istotnego problemu zdrowotnego. Tym samym wpisuje się w projekt MEN Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Do współpracy w realizacji programu została zaproszona pani Mirosława Orlik z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie, która mówiła o zakażeniach wirusem brodawczaka ludzkiego HPV wywołującego raka szyjki macicy. Mamy nadzieję, że działania profilaktyczne prowadzone na terenie naszej szkoły wpłyną na wzrost świadomości i odpowiedzialności wśród młodych kobiet i mężczyzn, co w przyszłości pozwoli im na uniknięcie wielu groźnych chorób. Organizacja tego typu spotkań to nie tylko dodatkowa okazja edukacyjna, ale przede wszystkim uświadomienie jak wartościowe jest ludzkie życie i jak należy się o nie troszczyć.

W klasach pierwszych naszej szkoły pedagodzy przeprowadzili z uczniami zajęcia edukacyjno-informacyjne w ramach następujących programów:

"Podstępne WZW". Program ten, przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B i C. W celu przeciwdziałania tej chorobie konieczne jest kształtowanie u młodzieży zachowań prozdrowotnych. Podczas prowadzonych aktywnymi metodami zajęć uczniowie nauczyli się: jak rozpoznać objawy zakażenia, jak unikać sytuacji narażenia na zakażenie oraz jakie są możliwości leczenia WZW. Z analizy ankiet wypełnionych podczas zajęć wynika, że uczestnicy programu uświadomili sobie jak dużym zagrożeniem jest wirusowe zapalenie wątroby.

„Znamię? Znam je!” program, który  ma zachęcać uczniów do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przez czerniakiem. Oprócz tego uczniowie dowiadują się kto jest najbardziej narażony na ten rodzaj nowotworu oraz na co powinni zwracać uwagę podczas obserwacji własnych znamion (słynne cechy charakterystyczne „ABCDE” podejrzanych znamion). Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej kampanii www.akademiaczerniaka.pl, na której można znaleźć ciekawy filmik i quiz interaktywny, dzięki któremu można sprawdzić zdobytą wiedzę na temat czerniaka.

ARS, czyli jak dbać o miłość”. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu: „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” polega na nowoczesnym  podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Głównym celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.

Zajęcia były także okazją do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych. Animatorami programu oraz organizatorami spotkania byli pedagodzy szkolni.

Elżbieta Rola

 


Akcja „MIŚ” 2019/2020

Email Drukuj PDF

Jak co roku Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę maskotek i zabawek dla dzieci w ramach akcji „Miś”. W dniu 21 lutego młodzież naszej szkoły przekazała zebrane dary dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Firleju. Nasi uczniowie: Oliwia Karczmarz i Karolina Bartkowicz z kl. 2TEk, Mateusz Boguszewski z kl. 3 TM, Anna Dawidziuk, Kacper Gruba i Kacper Pawłowski z kl. 4TB przy akompaniamencie Kacpra Sienkiewicza z kl. 3w, zaprezentowali krótki występ artystyczny. Wychowankowie Ośrodka chętnie włączyli się we wspólne śpiewanie.

Dziękujemy serdecznie uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za udział w naszej akcji i zapraszamy ponownie już za rok.

Samorząd Uczniowski

Galeria>>


Czytelniczy Konkurs Walentynkowy 2020

Email Drukuj PDF

Kolejny raz, 14 lutego w czytelni biblioteki szkolnej – udekorowanej walentynkowo, przy pięknej muzyce - odbył się konkurs walentynkowy. Do zadań konkursowych należało: rozwiązanie testu czytelniczego, układanie puzzli, kalambury, narysowanie kartki walentynkowej oraz napisanie wiersza o tematyce miłosnej. Rozwiązując test należało wykazać się znajomością lektur szkolnych i poezją o tematyce miłosnej. W imprezie wzięło udział dwudziestu siedmiu uczniów z klas technikum i szkoły branżowej. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy słodkie upominki.
Zwycięskie drużyny to:
I - Cezary Szczęch i Jakub Woźniak z kl. 2T
dwa II miejsca - Kamil Kusyk i Paweł Chmielewski z kl. 3TB
oraz Piotr Janczara i Damian Zagojski z kl. 3TB.
Nagrody zwycięzcom wręczył wicedyrektor naszej szkoły p. Zbigniew Zarzycki.
Oceną prac i oprawą muzyczną zajęli się członkowie samorządu uczniowskiego:
- Oliwia Karczmarz, Karolina Bartkowicz, Hubert Jezior oraz Sandra Jesionek, Jakub Karusik i Jakub Włodek.

Ponadto zostały wręczone nagrody książkowe w konkursie czytelniczo-fotograficznym „Z książką mi do twarzy” dla Karoliny Bartkowicz, Oliwii Karczmarz, Karoliny Szcząch, Małgorzaty Abramik z klasy 2 TEk i Pauliny Partyki z klasy 4 TH.
Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i zapraszamy na kolejne Walentynki za rok.
Poniżej zamieszczone są wiersze napisane przez uczestników konkursu.
Nad całością czuwały organizatorki imprezy Wanda Michalak i Ilona Puła.

Galeria - Czytelniczy Konkurs Walentynkowy >>

Galeria - Konkurs czytelniczo-fotograficzny "Z książką mi do twarzy" >>


Remigiusz Michałek laureatem Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”

Email Drukuj PDF

W dniach 4 – 7 luty 2020r. w Poznaniu odbył się Finał Centralny XLIX Edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia‘’ na Międzynarodowych Targach Budowlanych BUDMA 2020. Naszą szkołę reprezentował uczeń kl. 3t Remigiusz Michałek, który w drodze eliminacji szkolnych i okręgowych zakwalifikował się do Finału Centralnego Turnieju. Eliminacje okręgowe odbyły się 11 stycznia 2020r. w sześciu okręgach. W eliminacjach szkolnych wzięło udział łącznie 2659 uczniów, w eliminacjach okręgowych 236 uczniów z 59 szkół w sześciu kategoriach:

- montaż systemów suchej zabudowy,

- wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich,

- wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych,

- wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych,

- wykonywanie robót dekarskich,

- wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Do finału centralnego awansowali uczniowie z najwyższymi wynikami z eliminacji okręgowych. Nasz uczeń brał udział w kwalifikacji - wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych. Zadanie konkursowe składało się z dwóch części – testu wiedzy teoretycznej oraz  zadania praktycznego – fugowanie płytek klinkierowych metodą pół – suchą i ułożenie płytek klinkierowych na przygotowanym podłożu. Pracę należało wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót posadzkarskich. Część praktyczna turnieju odbywała się w hali Targów Budowlanych BUDMA 2020 i obserwowana była przez osoby licznie odwiedzające targi. Nasz uczeń zajął czwarte miejsce uzyskując 145 punktów z części teoretycznej i praktycznej. Remigiusz uzyskał zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Serdecznie gratulujemy.

Opiekunem naszego laureata był Roman Podleśny.

Galeria>>Strona 5 z 116