Harmonogram zajęć
w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma zaoczna) - październik 2019 >>>

W dniu 13 października 2019 roku (niedziela)

zajęcia dla słuchaczy I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

będą się odbywały w salach 38 i 39.


Skład Samorządu Słuchaczy

 

W dniach 24 – 28 marca 2018 roku odbyły się wybory do Rady Samorządu Słuchaczy.  W głosowaniu udział wzięli słuchacze semestrów czwartego i szóstego formy zaocznej I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (24-25 marca 2018) oraz słuchacze semestru szóstego formy stacjonarnej I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 28 marca 2018). W głosowaniu udział wzięło 26 spośród 39 słuchaczy. Wybory przeprowadzono, ponieważ  dotychczasowi członkowie Rady Samorządu zakończyli naukę.

 

Skład Rady Samorządu Słuchaczy:

Przewodniczący -

Zastępca przewodniczącego –

Sekretarz -