Harmonogram egzaminów
w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma zaoczna) >>>

 

Harmonogram zajęć w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma zaoczna) [link] >>>


Skład Samorządu Słuchaczy

 

W dniach 24 – 28 marca 2018 roku odbyły się wybory do Rady Samorządu Słuchaczy.  W głosowaniu udział wzięli słuchacze semestrów czwartego i szóstego formy zaocznej I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (24-25 marca 2018) oraz słuchacze semestru szóstego formy stacjonarnej I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 28 marca 2018). W głosowaniu udział wzięło 26 spośród 39 słuchaczy. Wybory przeprowadzono, ponieważ  dotychczasowi członkowie Rady Samorządu zakończyli naukę.

 

Skład Rady Samorządu Słuchaczy:

Przewodniczący - Przemysław Bernat  2 LODs

Zastępca przewodniczącego – Barbara Zając 2 LODs

Sekretarz - Patryk Karczmarz  2 LODs