Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego

Email Drukuj PDF

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu drukującego i sprzętu multimedialnego dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach projektu pn. „Nauka – Praktyka - Sukces”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 w związku z uchyleniem się Wykonawcy od zawarcia umowy


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU


Przedłużenie terminu związania ofertą

UWAGA! ZMIANY W SIWZ

Zmiana ogłoszenia

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Załącznik nr 1H do SIWZ po zmianach z 22.08

Załącznik nr 6H do SIWZ po zmianach z 22.08


Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu drukującego i sprzętu multimedialnego dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach projektu pn. „Nauka – Praktyka - Sukces”

Załącznik nr 1A-1HdoSIWZ_SzczegoloweOpisyPrzedmiotuZamowienia

Załącznik nr 6A-6HdoSIWZ_OpisOferowanegoTowaru

Załącznik nr 8A do SIWZ CPU List - PassMark-1

Załącznik nr 8B do SIWZ Video Card List - PassMark-1