Uczniowie RCEZ „Podali dalej…”, czyli Sprzątanie Świata 2016

Email Drukuj PDF

Tak jaki kilka milionów wolontariuszy w całym kraju, uczniowie RCEZ Lubartów wzięli udział w tegorocznej 23. odsłonie akcji Sprzątanie Świata - Polska. Tym razem hasło tego swoistego pospolitego ruszenia „ekologicznie wrażliwych” brzmi: „Podaj dalej… drugie życie odpadów”. Uczniowie klas 2teh pod opieką U. Martyniuk i K. Malczewskiej oraz 2tm pod opieką L.Matyjaszczyk „podali dalej”, czyli do Związku Gmin Komunalnych w Lubartowie, 25 worków odpadów zebranych na terenie szkoły i lubartowskim kirkucie. Uświadomili więc, przede wszystkim sobie, wpływ człowieka na środowisko i ilość odpadów, które każdy wytwarza podczas codziennych czynności. W promowaniu poszanowania zasobów i efektywnej segregacji pomógł Związek Gmin Komunalnych, który wyposażył uczniów w narzędzia do przeprowadzenia akcji przekazując rękawiczki i worki oraz zagospodarował efekty tegorocznej zbiórki.

Opracowała B. Smerdel

Galeria>>


Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego

Email Drukuj PDF

W dniach 20-22 września odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu brali udział uczniowie Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, którzy mogli głosować na kandydatów zgłoszonych przez poszczególne klasy. W wyborach wzięło udział  612 uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów, czuwała komisja wyborcza.

Zgodnie z regulaminem Samorządu, 10 osób z największą ilością uzyskanych głosów, wchodzi do Rady SU. Są to (w kolejności alfabetycznej):

  • Baran Angelika kl. 2TEH
  • Bąk Krystian kl. 2t
  • Cieślak Marcelina kl. 2TEk
  • Czeladka Krzysztof kl. 2z
  • Grymuza Kamil (s. Ryszarda) kl. 3TE
  • Iwan Eryka kl. 2hs
  • Kirylak Karol kl. 2TM
  • Mazuś Bartosz kl. 3TE
  • Szczygieł Aleksandra kl. 3TB
  • Szczygieł Karolina kl. 3TB

Wyżej wymienione osoby zapraszamy na zebranie Samorządu Uczniowskiego, które odbędzie się 23 września 2016 roku (piątek) w centrum multimedialnym o godz. 11.35. Obecność jest obowiązkowa.

Samorząd Uczniowski

Galeria>>


IV Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Email Drukuj PDF

Wzorem lat ubiegłych IV Regionalną Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu  Psychicznym przeprowadziliśmy w naszej szkole w dniu  22.09.2016r.. Głównym organizatorem w tym roku jest Powiat Lubartowski. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: lubartowskiego, radzyńskiego, parczewskiego, bialskiego, włodawskiego i ryckiego. Jej głównym celem jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu zaburzeń i zwalczaniu stereotypów w tym zakresie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Organizacja Olimpiady składa się z trzech etapów.  Dwadzieścia siedem uczniów to,  ci którzy interesują się psychologią  i dziś zmierzyli się z trudnym i obszernym materiałem dotyczącym zdrowia psychicznego, co wymagało systematycznej pracy i nie lada wysiłku. Do etapu powiatowego, który odbędzie się 10 października zakwalifikowały się następujące osoby: Klaudia Błażejczyk z klasy 2Tek, Anna Dawidziuk z klasy 1TB oraz Kamil Grymuza z klasy 3TE. Wszystkim uczestnikom olimpiady gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Elżbieta Rola

Galeria>>


Salon Maturzystów 2016

Email Drukuj PDF

Jak dobrze zdać maturę, wybrać odpowiedni i perspektywiczny kierunek studiów oraz nie ulec panice przedegzaminacyjnej dowiedzieli się uczniowie czwartych klas technikum zawodowego, którzy 21 września 2016 roku uczestniczyli w Lubelskim Salonie Maturzystów.

Spotkanie organizowane przez wydawnictwo „Perspektywy” w Centrum Kongresowym Lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego jest największą w kraju edukacyjną kampanią informacyjną, przeznaczoną dla uczniów klas maturalnych. Wykłady prowadzone przez ekspertów, m.in. pana Lecha Gawryłowa, dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, mają przybliżyć  uczniom struktury i zasady przeprowadzenia egzaminu oraz uczulić na najczęściej popełniane błędy. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim prelekcje dotyczące tego, jak osiągnąć wysoki wynik na maturze z języka polskiego, matematyki, języka obcego i geografii, gdzie prezentowane były typy zadań i sposoby ich rozwiązywania. Młodzież mogła zapoznać się również z bogatą ofertą edukacyjną uczelni wyższych i zasadami rekrutacji na wymarzone kierunki studiów.


Więcej…

Wspólne czytanie w bibliotece miejskiej – cykl II, odsłona pierwsza

Email Drukuj PDF

W październiku ubiegłego roku uczniowie Technikum Zawodowego RCEZ rozpoczęli cykl wyjść do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie połączony ideą propagowania czytelnictwa. Jak się okazało, warto wspólnie czytać, dlatego z początkiem nowego roku szkolnego, uczniowie rozpoczynają drugi cykl takich spotkań. Dnia 19 września 2016r. klasa 3TE (pod opieką p. Iwony Mocior i p. Ilony Puły) udała się do biblioteki miejskiej, gdzie w specjalnie przygotowanej sali odbywało się głośne czytanie Chłopów Władysława S. Reymonta. Warto podkreślić, że uczniowie stanęli na wysokości zadania, dbając o piękne i wyraźne odczytanie fragmentów czterotomowej powieści. Trzeba dodać, że losy małżeństwa bogatego gospodarza Macieja Boryny i pięknej Jagny nawet współcześnie wywołują ogromne wrażenie. Jak się dało zaobserwować, uczniowie z wielkim zainteresowaniem śledzili tę historię. Na koniec – kierowana emocjami grupa - udała na uzupełnienie zapasów energii do pizzerii „Włoska Robota”.

Opracowała Iwona Mocior

Galeria>>


Ubezpieczenie NNW uczniów

Rada Rodziców dokonała wyboru ubezpieczyciela z zakresu i warunków ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Ulotka informacyjna dla rodziców>>

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży>>


„Pierwszaki” ze szkoły zawodowej zintegrowane

Email Drukuj PDF

W czwartek 15.09.2016 roku uczniowie wszystkich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w  RCEZ w Lubartowie, wzięli udział w Dniu Integracyjno - Adaptacyjnym.

Zajęcia odbyły się w pobliskim Jadwinowie przy DPS prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek. Młodzież uczestniczyła w spotkaniu z Psychologami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubartowie, tematem zająć były integracja z adaptacją. Młodzież spotkała się również z Dzielnicowym z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie. W trakcie zajęć uczniowie poznawali się wzajemnie. Pogoda sprzyjała w rozegraniu licznych konkurencji rekreacyjno-sportowych przygotowanych przez nauczycieli-opiekunów.


Więcej…

Poznajemy się w zabawie - wyjazd integracyjny klas pierwszych technikum zawodowego RCEZ w Lubartowie

Email Drukuj PDF

W dniu 14 września 2016r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Marta" nad jeziorem Firlej, uczniowie klas pierwszych technikum zawodowego uczestniczyli w ciekawych, nieszablonowych zajęciach, które miały na celu zintegrowanie ich ze sobą, z wychowawcami oraz pokazanie,  że ,,RCEZ to dobry wybór”.

Młodzież mogła poznać koleżanki i kolegów ze swoich klas, uczniowie i nauczyciele skonfrontowali swoje oczekiwania oraz można było na moment zapomnieć o codziennym trudzie życia szkolnego. Doświadczenia w organizacji tych wyjazdów wskazują, że jest to bardzo dobra forma kształtowania zespołu klasowego. Dlatego uczniowie klas pierwszych Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie wraz z nauczycielami, wychowawcami, psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz specjalistą ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie poznawali się wzajemnie.


Więcej…

Giełda Podręczników 2016

Email Drukuj PDF

Giełda Podręczników jest corocznie organizowana w naszej szkole. Tegoroczna odbyła się w dniach 7 i 8 września w czasie długich przerw na placu szkolnym. Podczas kiermaszu  można było kupić i sprzedać podręczniki szkolne.  Jak co roku giełda cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i absolwentów naszej szkoły, a także rodziców. Kiermasz był też okazją do integracji środowiska szkolnego oraz spotkań z absolwentami szkoły. Uczniowie, którzy nie zdążyli sprzedać niepotrzebnych książek, mogą przekazać je w formie darowizny do biblioteki szkolnej.


Więcej…

Czytanie „Quo vadis” w RCEZ

Email Drukuj PDF

Dnia 7 września 2016 roku biblioteka szkolna zorganizowała głośne czytanie  lektury Quo vadis, w ramach ogólnopolskiej akcji - Narodowe Czytanie.

Akcja ta organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Podstawowym jej celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Akcja została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.  Każdego roku czytana jest inna pozycja spośród dzieł literatury polskiej. W tym roku jest to właśnie Quo vadis napisane przez Henryka Sienkiewicza.


Więcej…

Strona 1 z 54